دانلود Deadly Boss Mode برای وارکرافت

دانلود Deadly Boss Mode برای وارکرافت

دانلود ادون Deadly Boss Mode : این Addon یکی از بهترین Addon ها برای کسانی هست که وارد اینس میشوند و توسط آن میتوانند تمام اسپلهای Boss را قبل از Cast ببینند با ما همراه باشید...

Deadly Boss Mode

این Addon یکی از قدرتمند ترین و بهترین Addon های بازی World Of Warcraft است که در صورت استفاده از آن تایمری برای شما نمایش داده میشود که میتوانید قبل از Cast اسپل باس آمادگی لازم برای انجام واکنش را داشته باشید.

اکثر بازیکن های حرفه ای از این Addon استفاده میکنند.

لازم به ذکر از که این Addon همچنین در Battle Ground نیز استفاده میشود و وقایه آنرا به صورت تایمر به شما نشان میدهد در ادامه عکسهای از نحوه عملکرد این Addon برای شما گذاشته میشود. همچنین شما میتوانید انواع نسخه های این Addon را که با ورژن های مختلف بازی هماهنگ است را به رایگان و با ترافیک نیم بها از آویسا گیم دانلود کنید و استفاده کنید ، دقت کنید که نسخه ای که مناسب ورژن بازی شماست دانلود کنید.

 

 

 

 

عنوان ورژن حجم فایل دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 3.0.3 276.72 KB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 3.1.0 344.72 KB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 3.2.0 975.17 KB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 3.3.0 1.30 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 3.3.3 1.31 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 3.3.5 1.32 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 4.0.1 1.19 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 4.0.3a 566.41 KB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 4.0.6 615.96 KB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 4.1.0 854.06 KB دانلود
نسخه هاهنگ با ورژن 4.2.0 1.02 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 4.3.0 1.12 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 4.3.3 1.14 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 4.3.4 1.10 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.0.4 872.48 KB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.0.5 925.93 KB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.1.0 1.06 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.2.0 1.10 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.3.0 1.73 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.4.0 1.75 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.4.1 1.76 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.4.2 1.76 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.4.7 1.77 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 5.4.8 1.98 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 6.0.2 1.96 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 6.0.3 2.15 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 6.1.0 2.53 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 6.2.0 2.56 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 6.2.2 2.58 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 6.2.3 2.66 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 6.2.4 4.36 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 7.0.3 4.12 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 7.1.0 4.14 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 7.1.5 4.23 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 7.2.0 2.01 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 7.2.5 2.09 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 7.3.0 2.35 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 7.3.5 2.57 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 8.0.1 2.30 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 8.1.0 2.33 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 8.1.5 2.25 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 8.2.0 3.54 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 8.2.5 3.61 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 8.3.0 3.75 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 9.0.1 3.41 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 9.0.2 3.48 MB دانلود
نسخه هماهنگ با ورژن 9.0.5 3.52 MB دانلود